Lions Klub KRŠKO

Pomagamo!

Novo vodstvo Lions kluba Krško v delovnem letu 2016/2017

Člani Lions kluba Krško smo tudi letošnje delovno leto zaključili z Zborom članov kluba, ki je bil 31.05.2016. Predsednik je Jure Pesjak, tajnica Alenka Žuraj-Balog in zakladnik Kamil Krošelj.

Zboru je sledil še svečan dogodek, sprejem novega člana Lions kluba Krško, Andreja Predina.

lions romana