Lions Klub KRŠKO

Pomagamo!

Cilji Lions kluba Krško

 

Smotri lionizma
UTRJEVATI in spodbujati razumevanje med narodi sveta.

ZAVZEMATI se za načela dobre vlade in dobrega državljanstva.

PRISPEVATI k družbenemu, kulturnemu, socialnemu in moralnemu blagostanju družbene skupnosti.

ZDRUŽEVATI klube v duhu prijateljstva in medsebojnega razumevanja.

IZBRATI klub za kraj svobodne in odprte razprave v vsem, kar je v javno korist, vendar ne na izhodiščih strankarske politike ali verske nestrpnosti.

SPODBUJATI ljudi, da stalno, učinkovito in nesebično pomagajo pri napredku družbene skupnosti, pri dvigu moralne zavesti v poklicnem, javnem in tudi v zasebnem življenju.

Kodeks lionistične etike
DOKAZOVATI SE z nudenjem pomoči, z marljivim delom in z vzornimi dejanji.

PRIZADEVATI SI za uspeh, pošteno plačilo in dobiček, ne da bi z nepravilnimi dejanji omadeževali svojo čast in dostojanstvo.

ZAVEDATI SE, da s svojim lastnim delom ne smemo oškodovati dela drugih, biti moramo pošteni do vseh in odkriti do sebe.

NESEBIČNO SE SPOPRIJETI z dvomi in zahtevami drugih in, če je potrebno, jih reševati tudi proti lastni koristi.

ZAVEDATI SE, da je prijateljstvo cilj in ne sredstvo, da pravo prijateljstvo ni zaradi koristi, temveč zaradi duhovnih dobrin, ki iz njega izhajajo.

IZPOLNJEVATI dolžnosti državljana do domovine, države in skupnosti, v kateri živimo; vdano jim izražati svoja čustva, izvrševati dejanja, opravljati delo, nuditi čas in denar.

BITI POZOREN do bližnjega, nuditi pomoč šibkejšemu, skrb prizadetemu ter pozornost trpečemu.

BITI SKOP s kritiko.

DAREŽLJIV s pohvalo in skušati vedno graditi, nikoli rušiti.

Programske stalnice Lions kluba Krško
1. Štipendiranje mladih talentov
2. Plakat miru
3. Pomoč odvisnikom od droge
4. Ekološke akcije - čiščenje Krke

pomagamo

100tka

Sponzorji

Statistika obiskov

Zadetki pogledov prispevkov
63127