Lions Klub KRŠKO

Pomagamo!

Lions klub Krško je 14. 11. 2017 v Kleti Krško organiziral tradicionalno dobrodelno martinovanje. Udeležili so se ga članice in člani Lions klubov iz Novega mesta, Brežic, Trebnjega, Velenja, Rogaške Slatine in pobratenega Lions kluba Samobor iz sosednje Hrvaške.
Prisotne je pozdravil tudi guverner Marko Gospodjinački. V govoru je poudaril usmeritve in cilje delovanja Zveze Lions klubov Slovenije, distrikta 129 in novosti v organiziranost. V lionističnem letu 2017/18 sta ključna dva cilja, in sicer širše in bolj učinkovito dobrodelno delovanje ter notranja odličnost, ki temelji na poenotenih vrednotah.
Kulturni program so popestrili odlični glasbeniki Glasbene šole Krško, kvartet pozavn, trobilni kvintet in harmonikarji. Obiskal in nagovoril nas je tudi France Prešeren v upodobitvi g. Sinja Jezernika. Slika659879087090078978France Prešeren je namreč rad obiskoval takratnega lastnika gradu Šrajbarski turn grofa Auersperga, ki mu je pripadala tudi klet; Slovenci ga poznajo kot pesnika in Prešernovega prijatelja Anastasiusa Grüna. Izvedena je bila tudi licitacija priznanih vin Kleti Krško. 

Prireditev je s pomočjo članic in članov našega kluba organiziral in vodil kot večkrat prej naš član Janez Živič.
Prijetno druženje se je zavleklo v noč. Zbrana sredstva bomo namenili pomoči potrebnim v skladu z usmeritvami LCI in distrikta 129.

martinovanje1

martinovanje2

Pomagamo!
Zapisal: Stane Zorko

pomagamo

100tka